V dialogu

Muzejní pedagogika pro všechny návštěvníky

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, místo a rok vydání: Bayern, Německo - 2002
ISBN:
Kategorie: děti a mládež

Im Dialog. Museumpädagogik für alle Besucher

Materiály 11. bavorského dne muzeí 2001
Z obsahu:
G. Kindler – U. Liebelt: Bildung und Kommunikation. Museumpädagogik im Konzert der Museumsarbeit (Vzdělávání a komunikace. Muzejní pedagogika v práci muzea)
H. Kunz-Ott: Es bewegt sich was! Museumpädagogik in Bayern: ein Situationsbericht (Zpráva o stavu muzejní pedagogiky v Bavorsku)
T. Brehm: Konkurrenz verbindet. Entwicklungsperspektiven eines zentralen museumspädagogischen Dienstes (Konkurence zavazuje. Perspektivy centrální muzejně pedagogické služby)
S. Fritsch: Kooperation und Kreativität. Aufbau und Konzeption von Vermittlungsformen an “kleineren” Museen (Spolupráce a kreativita. Budování a koncepce forem kulturně výchovné práce v “menších” muzeích)
F. Steffan: Museumpädagogik in einem ehrenamtlich geführten Museum (Muzejní pedagogika v muzeu vedeném neplacenými pracovníky)
J. Silberer – U. Piereth: Schaulust statt Museumsfrust. Kunstvermittlung für erwachsene Besucher (Radost místo frustrace. Interpretace umění pro dospělé návštěvníky)
F. Scholz: Aktivblätter im Museum: Variationen zu einem alten Thema (Pracovní listy v muzeu. Variace na staré téma)

Zpět