The Participatory Museum

Autor: Simon Nina
Vydavatel: Museum, místo a rok vydání: Santa Cruz, USA - 2010
ISBN: 0615346502
Kategorie: muzejní a galerijní animace

Praktický průvodce práce s komunitami a návštěvníky v kulturních institucích. Různé způsoby účinnějšího zapojení návštěvníků včetně příkladů dobré praxe.

knihovna MCMP

Zpět