The Museum Educator's Manual

Educators Share Successful Techniques

Autoři: Johnson Anna , Huber Kimberly A , Cutler Nancy , Bingmann Melissa, Grove Tim
Vydavatel: AltaMira Press,U.S, místo a rok vydání: USA - 2009
ISBN: 0759111677
Kategorie: obecná muzejní pedagogika

Kniha přináší úspěšné návody na práci s dobrovolníky, všímá si designu výstav, práci s rodinami, seniory a mládeží, spolupráce se školami a dalšími institucemi. Úloha muzejních pedagogů v dnešních muzeích bez ohledu na jejich velikost. Příklady dobré praxe.

knihovna MCMP

Zpět