Speciální pedagogika

Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním

Autoři: Fischer Slavomír , Škoda Jiří
Vydavatel: Triton , místo a rok vydání: Praha - 2008
ISBN: 978-80-7387-014-0
Kategorie: speciální pedagogika

Vzdělávání osob s tělesným, mentálním a psychickým postižením.

knihovna MCMP

Zpět