Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola aneb Nebojte se muzea 8.-9. března 2005

Acta Musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně suplementa 2005/3

Autor:
Vydavatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně , místo a rok vydání: - 2005
ISBN: 0862-8548
Kategorie: školy

knihovna MCMP

Zpět