Psychologie myšlení a řeči

Autor: Vygotskij Lev Semenovič
Vydavatel: Portál, místo a rok vydání: Praha - 2017
ISBN: 9788026212584
Kategorie: obecná pedagogika , psychologie

Vydání druhé, upravené (jako komentovaný výbor, celkově v češtině čtvrté)

Kniha je určena studentům psychologie, pedagogiky a sociálních věd, psychologům, lingvistům a učitelům.  Kniha je jak výborem z původního díla z roku 1934, tak doplněním o nové a modernější poznatky. První kapitola pojednává o sporu o vysvětlení dětské egocentrické řeči a jejím pozdějším přerodu ve vnitřní monolog. Dále kniha pojednává o vnitřní řeči a její roli v myšlení, vztah vývoje učení, školního vyučování a vlivu přechodu mezi vývojovými etapami jedince.  Poslední kapitola se zabývá vztahem mezi slovem a jeho významem, verbálním myšlením, podstatou vnitřní řeči, experimentálním výzkumem egocentrické řeči a její zvláštností.

Klíčová slova: psychologie, pedagogika, řeč, jazyk

knihovna MCMP

Zpět