Protokoly ze semináře

K dějinám didaktických pomůcek na českých školách

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: , místo a rok vydání: Přerov - 1988
ISBN:
Kategorie: děti a mládež

Z obsahu:
J. Lapáček: Počátky pedagogických muzeí v Čechách a na Moravě
B. Uher: Postavení audiovizuálních prostředků v systému vyučovacích metod
Z. Macek: Obraz jako nositel didaktické informace
H. Smékalová: Informace o sbírkových fondech didaktických pomůcek Pedagogického muzea Komenského v Praze

Zpět