Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu

Autor: Vašutová Jaroslava
Vydavatel: Paido , místo a rok vydání: Brno - 2004
ISBN: 80-7315-082-4
Kategorie: obecná pedagogika

Pojetí profese učitele, poslání a odbornost, proměny a perspektivy profese učitele, profesní standardy.

knihovna MCMP

Zpět