Práce s hrou

Pro profesionály

Autor: Činčera Jan
Vydavatel: Grada , místo a rok vydání: Praha - 2007
ISBN: 978-80-247-1974-0
Kategorie: muzejní a galerijní animace

Správně a promyšleně podaná hra má velice rozsáhlý potenciál – může se stát základním prostředkem komunikace mezi učitelem a studenty, základním impulsem pro změnu fungování skupiny, osobnostního potenciálu jednotlivce či míry jeho porozumění určitému problému. Publikace se zabývá hrou právě v tomto smyslu. Přináší konkrétní příklady, scénáře projektů či sekvence aktivit, jež jsou určeny pro snadnou aplikaci v praxi.

Zpět