Pět let Školy muzejní propedeutiky. Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky.

Asociace muzeí a galerií České republiky 2002-2007. Ročník I..-V.

Autor:
Vydavatel: AMG , místo a rok vydání: Praha - 2009
ISBN: 978-80-86611-33-4
Kategorie: muzeologie

knihovna MCMP

Zpět