Pedagogická psychologie

Autor: Mareš Jiří
Vydavatel: Portál, místo a rok vydání: Praha - 2013
ISBN: 9788026201748
Kategorie: obecná pedagogika , psychologie

Publikace je určena pro studenty pedagogiky. Navazuje na klasickou učebnici Psychologie pro učitele (Portál, 2001).  Snaží se o propojení pedagogiky s vývojovou psychologií, ale také poukazuje na nutnost zohlednění kontextu poznatků a nutnost přiměřeně modifikovat dnešní vyučující postupy vzhledem k čím dál tím větší integraci technologií. Kapitoly obsahují vztah mezi žáky, učitelem a kolektivem jako celkem; správné nastavení požadavků učitele na žáky; typy učebních technik; správné sestavení vlastního učebního plánu podle daných osnov.

Klíčová slova: pedagogika, pedagogická psychologie, vývojová psychologie, metodika, moderní postupy, didaktické metody

knihovna MCMP

Zpět