Komunikace se seniory

Autor: Pokorná Andrea
Vydavatel: Grada, Praha, místo a rok vydání: Praha - 2010
ISBN: 978-80-247-3271-8
Kategorie: senioři

Tématem publikace je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti, na prožívání seniorů, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace.

Zpět