Jak komunikovat…

.. aneb mám spolužáka se zdravotním postižením

Autor:
Vydavatel: Výbor dobré vůle Olgy Havlové , místo a rok vydání: Praha - 2009
ISBN:
Kategorie: speciální vzdělávací potřeby

Stručné návody ke komunikaci s osobami s tělesným, zrakových a sluchovým postižením.

knihovna MCMP

Zpět