Jak dobýt hrad

Památky takřka bez bariér 2 Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu

Autoři: Jančo Milan , Šefců Ondřej
Vydavatel: Národní památkový ústav , místo a rok vydání: - 2009
ISBN: 978-80-87104-47-7
Kategorie: speciální vzdělávací potřeby

knihovna MCMP

Zpět