Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a kulturní souvislosti, měření emocí

Autor: Poláčková Šolcová Iva
Vydavatel: Grada, místo a rok vydání: Praha - 2018
ISBN: 9788024751283
Kategorie: psychologie

Autorka analyzuje základní psychologické pojmy související s problematikou emocí a všímá si také jejich sociálních a kulturních souvislostí. Zabývá se otázkou, do jaké míry je vhodné dát emocím volný průchod, nebo se je naopak snažit spíše tlumit a regulovat. Sleduje vývoj emocí a jejich regulace v průběhu života, kdy k největším zvratům dochází již během dětství, ale vývoj pokračuje i později. Odborněji zaměřená publikace se zabývá podstatou lidských emocí a jejich vývojem v různých fázích života.

Tematika dělena do 3 částí: 1. Afektivní procesy a jevy, 2. Regulace emocí, 3. Vývoj emocí a jejich regulace v průběhu života.

Klíčová slova: psychologie, vývojová psychologie, emoce, sebekázeň

knihovna MCMP

Zpět