Didaktická technika ve sbírkách muzeí České republiky

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: , místo a rok vydání: Přerov - 1992
ISBN:
Kategorie: děti a mládež

Příspěvky z kolokvia
Z obsahu:
M. Písková: K počátkům tzv. školních muzeí
N. Potočná: Informace o kolekci školních obrazů ve sbírkách Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze
V. Hrubešová: Didaktické pomůcky ve sbírkách Valašského muzea v přírodě
H. Jabůrková: Spolupráce muzea a školy při prezentaci a dokumentaci školních pomůcek
M. Kokojanová: Didaktické pomůcky ve sbírkách Muzea Prostějovska
D. Horáková: Výsledky výzkumu sbírek didaktických pomůcek v muzeích České republiky
Seznam muzeí, která mají ve sbírkách didaktické pomůcky
Seznam didaktických pomůcek v muzeích České republiky

Zpět