Děti, mládež… a muzea? III.

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: MZM Brno, místo a rok vydání: Brno - 2003
ISBN: 80-7028-205-3
Kategorie: děti a mládež

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference v MZM 2003.
Z obsahu:
M. Číž: Každé múzeum môže byť i detské
J. Žalman: Metodika práce muzeí s dětmi
V. Jůva: Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu
tentýž: Česká muzea a galerie pro děti a mládež. Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu
M. Parczewska: O školním vyučování, umění, lidech a tvořivosti
Z. Poláková: Potřebujeme dětská muzea? Desetiletá zkušenost DM MZM Brno
D. Přikrylová: Muzeum jde vstříc škole
J. Gottlieb: Hra v muzeu?
L. Horáková: Milujeme mladé návštěvníky. Práce s dětmi a mládeží v MG
V. Rycková: Aktivity Muzea romské kultury směrem k veřejnosti
I. Vojancová: Zkušenosti souboru lidových staveb Vysočina s programy pro děti a mládež
R. Hanousková: Putování loutek (za dětmi se zdravotním postižením)

Zpět