Děti, mládež… a muzea? II.

Autor:
Vydavatel: MZM Brno, místo a rok vydání: Brno - 2000
ISBN: 80-7028-156-1
Kategorie: děti a mládež

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference v MZM 1999
Z obsahu:
I. Martinec: Úloha muzeí při rozvíjení zájmů a vzdělávání mládeže z pohledu obce
J. Žalman: Všechno je o prioritách
T. Lejeune-Wenger: Eutexit: Hračka buduje Evropu
H.-U. Rump: Muzejní pedagogika pro školu. Principy, obsah a metody
A. Jandová: Zrakově postižené dítě v muzeu z pohledu speciálního pedagoga
Z. Poláková: Dětské muzeum bez bariér. Výstavy a programy DM pro všechny
B. Pokorná: Muzeum, kde dotýkati se je dovoleno
V. Leciánová: Vzájemná souvztažnost problematiky muzea a mateřských škol
R. Krüger: Dějiny hrou
K. Teplanová: Schola ludus a muzeá, hra – veda – umenie – učenie – príroda
D. Junek: Vyhodnocení programu Muzeum a škola, Polička 1998-1999
P. Reibl: Vzdělávací programy v Muzeu Boskovicka
K. Marešová: Lounské muzeum dětem
L. Drtílková: Doprovodné programy k výstavám pro děti a mládež ve Vlastivědném muzeu Olomouc
M. Suchánková: Kulturní akce a výstavy společenskovědního oddělení SZM zaměřené na mládež
I. Smékalová: Vzdělávací program Památníku Terezín pro výuku problematiky holokaustu
L. Horáková: Umění gotiky – práce Dětského ateliéru MG v Brně
I. Smékalová: Tvůrčí práce s mládeží
A. Turková: Muzeum dětem – děti muzeu

Zpět