Andragogika

Autor: Beneš Milan
Vydavatel: Grada , místo a rok vydání: Praha - 2008
ISBN: 978-80-247-2580-2
Kategorie: senioři

Publikace zohledňuje především poznatky spojené se sociologickým pohledem na učení dospělých. Vede i k zamyšlení nad smyslem a významem vzdělávání dospělých v historických a především sociálních souvislostech. Kniha obsahuje mimo vysvětlení základních termínů i přehled hlavních směrů andragogických teorií, příklady organizace vzdělávání dospělých, cílové skupiny ve vzdělávání dospělých.

knihovna MCMP

Zpět