Aktuální otázky vzdělávání dospělých

Andragogika na prahu 21. století

Autoři: Veteška Jaroslav , Vacínová Tereza , a kolektiv
Vydavatel: Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, místo a rok vydání: Praha - 2011
ISBN: 978-80-7452-012-9
Kategorie: senioři

Monografie mapuje vybraná aktuální témata z oblasti teorie a praxe vzdělávání dospělých na základě propojení poznatků teoretických i praktických z několika vědních oborů: andragogiky, gerontagogiky, psychologie, sociologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších věd. Práce čerpá z o dlouhodobého výzkumu v oblasti andragogiky.

Zpět