Příklady dobré praxe jsou otevřenou databází doprovodných edukačních programů. Slouží jako inspirace. Pošlete-li nám své příspěvky v uvedené struktuře (včetně fotodokumentace), rádi je zveřejníme.

Svatoslav očima malíře

Cílová skupina: žádná
Tématická oblast: umělecké
Téma: Abstraktní malířství
Cíl: Zprostředkovat a usnadnit návštěvníkům estetickou zkušenost, poučení o základních uměleckých technikách

Program byl koncipován jako animační program k výstavě Milan Magni / práce ze Svatoslavi (2010–2012) v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.

1. zklidnění návštěvníků pomocí hry
2. prohlídka výstavy
3. výklad základních problémů s pomocí ukázek obrázků a přírodnin (barevných pigmentů)
4. beseda
5. asociační cvičení
6. vlastní umělecká tvorba
7. myšlenkové experimenty a slovní úlohy
8. rekapitulace a zhodnocení, odměnění vítězné skupiny

Použité aktivizační metody:

Dramatická složka: hra na kámen
Výtvarná složka: kresebné a malířské znázornění emocí
Verbální a myšlenková složka: vymýšlení příběhů, formulování vlastních názorů

Použité pomůcky a tištěné materiály:

Výtvarná složka: tužky, pastelky, voskovky, tempery, nůžky, papír.

Způsob zakončení:

Závěrečné shrnutí formou dialogu a rekapitulace.

Hodnocení programu po realizaci:

Prostřednictvím stručného výkladu, vlastní tvorby a hry se děti seznámily s problematikou abstraktního umění, všechny aktivity zaujaly děti i pedagogický doprovod, všichni účastníci programu se aktivně zapojovali.

Četnost programu:

Pilotní projekt 2013.

Autoři, místo a datum konání:

Martina Šviková, Podhorácké muzeum, v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska

Zpět