14.11.2017 11:50

MUZEUM V DIGITÁLNÍ DOBĚ – NOVÉ MOŽNOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MUZEJNÍHO OBSAHU

seminář 27. 11. 2017


Seminář doc. Petry Šobáňové, Ph. D. se uskutečnil 27. listopadu 2017, vycházel z výzkumu, který v předešlých letech realizovala spolu se svými spolupracovníky a jehož výsledky byly publikovány v monografii Muzeum versus digitální éra a v dalších publikacích doma i v zahraničí[1].

V úvodu semináře byla terminologicky vymezena problematika digitálních technologií v kontextu muzejnictví (s důrazem na muzejní prezentaci) a byly nastíněny jednotlivé oblasti vlivu nových technologií na muzejní kulturu. Těžištěm semináře bylo představení možností, které digitální technologie nabízejí pro zprostředkování muzejního obsahu.

Účastníci se seznámili s celou řadou konkrétních digitálních produktů a byli vedeni k jejich kritickému posouzení. Dále se seznámili nejen s funkční typologií digitálních muzejních komunikátů, jež umožní i začátečníkům vyznat se ve složité problematice, ale i se znaky uživatelsky přívětivých a vhodně didakticky koncipovaných produktů (zejména e-learningových portálů a mobilních aplikací), jež mohou v budoucnu využít při přípravě vlastního digitálního produktu.

V závěrečné diskusi se účastníci zamýšleli nad výhodami a riziky nových technologií a nad tím, jak digitální svět proměňuje muzeum a návštěvníka.

Účastníci semináře obdrželi seznam analyzovaných e-learningových portálů a mobilních aplikací pro další individuální zkoumání a stručný textový materiál ze základními pojmy.

Po ukončení semináře byla účastníkům semináře nabídnuta prohlídka nově otevřených výstav a expozic Dietrichsteinského paláce:

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století - nová stálá expozice

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih

Prezentaci ze semináře naleznete zde


[1] ŠOBÁŇOVÁ, Petra a kol. Muzeum versus digitální éra. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 264 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5023-0.