16.04.2013 11:03 Category: kurzy

Muzejní divadlo?

Využití dramatické výchovy v muzejních edukačních programech. Ve dnech 15. – 16. dubna 2013 proběhl v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 6, Brno dvoudenní workshop.


Workshop vedly:

Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D.

Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Vystudovala obor historie – archivnictví a specializaci dramatická výchova.
Její profesní zájem směřuje do oblasti oborové didaktiky, zejména otázek možností výuky historických témat. Je spoluautorkou publikace Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Portál 2008).

MgA. et MgA. Alena Anna Kyselo

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Absolventka Katedry výchovné dramatiky a Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha.

Workshop byl věnován možnostem využití divadelních postupů v prostředí muzea. Soustředil se na osvojení základů divadelního jazyka, zejména na hru v roli a dramatickou situaci. Účastníci se seznámili se základními metodami dramatické výchovy a s vybranými konkrétními technikami (např. živé obrazy). Jejich edukační potenciál si vyzkoušeli v modelovém výukovém programu (Francouzská revoluce − čas nadšení, čas vraždění) a na základě této zkušenosti zpracovali vlastní návrhy, inspirované prostorem a expozicí Dietrichsteinského paláce.