Aktivizující metody v muzejní pedagogice

Mgr. Lenka Mrázová, Mgr. et MgA. Barbora Svátková, Ph.D.

text je dostupný zde

Studijní materiály kurzu Základy muzejní pedagogiky

Jan Dolák, Pavel Holman, Lucie Jagošová, Vladimír Jůva, Lenka Mrázová, Michal Šerák, Petra Šobáňová:

ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY. STUDIJNÍ TEXTY

Publikace je studijní oporou vzdělávacího kurzu Základy muzejní pedagogiky. Příspěvky vycházejí z obsahu studijního programu tohoto kurzu. Publikace seznamuje s podstatnými aspekty oboru muzejní pedagogika i s tématy, která s tímto oborem v jeho aplikované podobě úzce souvisejí.

Citace:

Základy muzejní pedagogiky. Studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. 103 s. ISBN 978-80-7028-441-4.

Zahájí stahování souboruKe stažení ZDE.

Zahájí stahování souboruTitulní strana ke stažení ZDE.

Psychologické aspekty muzejní edukace

Mgr. Lucie Jagošová, DiS

Text je věnován psychologickým aspektům pedagogické práce v muzeu. Zaměřuje se na nezbytné základní znalosti, které pro vykonávání své profese ve vztahu k návštěvníkům, ostatním kolegům i sobě samému muzejní pedagog potřebuje teoreticky znát a prakticky ovládat. Cílem textu je poskytnout poznatky k osvojení základních psychologických pojmů a jevů, zejména z oblasti pedagogické, vývojové a sociální psychologie a duševní hygieny. Text akcentuje přímou využitelnost poznatků do muzejně-pedagogické praxe. 

Zahájí stahování souborutext je ke stažení zde: