Kurz Základy muzejní pedagogiky

V září 2017 jsme otevřeli 6. běh kurzu Základy muzejní pedagogiky, který byl realizován s podporou Ministerstva kultury ČR.

V současné době realizujeme akreditovaný kurz Muzejní edukátor. Více informací o něm najdete zde.

Kurz byl určen stávajícím i možným budoucím pracovníkům muzeí, galerií a případných dalších institucí s edukačním potenciálem (knihovny, Domy přírody apod.), kteří mají ve své pracovní náplni edukaci návštěvníků. Kurz nabízel účastníkům jak muzejněpedagogická témata, tak vhled do témat souvisejících s teorií i praxí muzejních činností. Výuka probíhala jednou měsíčně v pondělí formou jednodenních lekcí. Lekce vedli jak oboroví praktici z muzejních institucí, tak vysokoškolští pedagogové z oborů muzeologie, muzejní pedagogika, andragogika apod. Kurz byl zakončen prezentací závěrečné práce a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kurzovné: Kč 1.000,-

Program 2017/2018 ke stažení zde

Zadání závěrečné práce