Senioři

Senioři obecně

Age platform Europe
Secretariat RueFroissart 111, 1040 Brussels
Asociace cca 150 organizací o/pro lidi 50+ v Evropě
http://www.age-platform.org/

The European Federation of Older People

Kontaktní osoby: Mgr Jan Lorman, Život 90, ul. Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Václav Větrovský, Centrální sekretariát SDCR (Svaz důchodců Cz. R.), Wucherlova 5, CZ-160 00 Praha
Evropská federace seniorů, nezisková nezávislá organizace
www.eurageurope.org

Život 90, občanské sdružení
Dům Portus, Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Vydává časopis Generace, pořádá evropskou konferenci seniorů EURAG
www.zivot90.cz
www.seniorum.cz

Ledax o.p.s.
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Ledax o.p.s. pořádá pravidelně konferenci SENIOR LIVING, je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
www.ledax.cz

BMI sdružení
Česákova 424, 182 00 Praha 8
Přehled webů pro seniory, přehled slev na kulturní akce
www.helpnet.cz

anonymní server
Rady, tipy, články
www.ceskyduchodce.cz

Rada seniorů ČR o.s.
Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
www.rscr.cz

Svaz důchodců České republiky, o.s.
Centrální sekretariát, Wucherlova 5, 160 00 Praha
www.sdcr.cz

Veselý senior, nadační fond
Vinohradská 365/10, 120 00 Praha 2
Veselý senior je nadační fond na podporu nemocných i zdravých seniorů a zařízení pro ně určených.
www.veselysenior.cz

iSenior.cz, s.r.o.
Řepčická 453/20, Praha 10 – Hostivař
Články, tipy
www.isenior.cz

Společnost senior, občanské sdružení
Na Jízdárně 18, 702 00 Ostrava 1
www.seniortip.cz

CENTRED o.s.
Labský palouk 495, 530 09 Pardubice
Informace z regionů, články, tipy
www.sedesatka.cz

Elpida plus, o.p.s.
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
www.elpida.cz

Senioři vzdělávání

AU3V
Sekretariát AU3V, Centrum VUT, Antonínská 1, 601 90 Brno
AU3V je neziskové sdružení zájemců o vzdělávání seniorů na univerzitní úrovni
au3v.vutbr.cz

AIUTA c/o AG2R
LA MONDIALE, 104-110 Boulevard Haussmann, 75379 Paris
Cedex 08, FRANCE
AIUTA je asociace univerzit 3. věku
www.aiuta.org

European federation of older students at the universities
Mag. Herta Spitaler, 1030 Wien, Neulinggasse 15/17, Austria
Evropská federace starších studentů na univerzitách (A, N, F)
www.efos-europa.eu

Diecézní centrum pro seniory
Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
Stránky pro animátory seniorů a seniorské aktivity
www.animatori.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta, Informační a poradenské centrum, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Nabídka U3V včetně virtuálních kurzů
www.e-senior.cz

Komunitní práce

Občanské sdružení pro pomoc neziskovým organizacím v komunitní práci
Bratislavská 31, 602 00 Brno
www.horizonty.org