Národnostní menšiny v ČR

Cizinci v ČR
Stránky MPSV ČR
www.cizinci.cz

Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR
Jana Želivského 1729/20, Praha 3
www.zaedno.org

Cseh- És Morvaországi Magyarok szövetsége
Svaz Maďarů žijících v Českých zemích

K Botiči 2, 101 00 Praha 10
www.csmmsz.org

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně Svaz Maďarů - Brno
Radnická 8, 602 00 Brno
http://www.mkic.cz/cs/

Landeszeitung, noviny pro Němce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Na dlouhém lánu 67, 160 00 Praha 6
http://www.landeszeitung.cz/

Kongres Polaków w RC
Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn
www.polonica.cz

Polski Związek Kultralno-Oświatowy w Republice Czeskiej
Polský kulturně-osvětový svaz v České republice
Střelniční ulice č. 28, Český Těšín
Otevře externí odkaz v novém okněpzko.cz

Sdružení Dženo
Španělská 6, 120 00 Praha 2
www.dzeno.cz

Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
www.rommuz.cz

Asociace řeckých obcí v České republice
SPC J49, 794 01 Krnov
www.arovcr.cz

Klub přátel Řecka
Krakovská 22, 110 00 Praha 1 - Nové Město
www.dialogos-kpr.cz

Obec Slovákov v Českej republike
Bronzová 2024, 155 00 Praha 5
www.slovaci.cz

Українська ініціатива в ЧР
Ukrajinská iniciativa v ČR
UIČR-Porohy, Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
www.ukrajinci.cz

Fórum Ukrajinců ČR
Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
www.ukraine.cz

Česko-Vietnamská společnost
Počernická 64, 108 00 Praha 10 – Malešice
www.cvs-praha.cz

Klub Hanoi
Libušská 319/126, Praha
Stránky přátel Vietnamu
www.klubhanoi.cz

Židovská obec Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
www.zob.cz

Židovská obec v Ostravě
Tovární 732/15, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.kehila-ostrava.cz

Federace židovských obcí v ČR
Maiselova 18, 110 01 Praha 1
www.fzo.cz

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1, 3, 110 01 Praha 1
www.jewishmuseum.cz