Organizace lidí se zdravotním hendikepem

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8-Karlín
www.svaztp.cz

BMI sdružení
Česákova 424, 182 00 Praha 8
Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.
www.helpnet.cz

Helpless,o.p.s.
Závist 189, 156 00 Praha 5-Zbraslav
Informace a kontakty pro lidi s různými typy postižení
www.helples.cz

Máme otevřeno?, o.s
U Zvonařky 447/14, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Informace a kontakty pro lidi s různými typy postižení
www.mameotevreno.cz

Alfa Human Service
Biskupcova 84, 130 00 Praha 3
Občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením
www.alfabet.cz

Organizace lidí s postižením sluchu

World federation of the deafSvětová federace neslyšících
Poštovní adresa: P.O. Box 65, FIN-00401, Helsinki, FINLAND
Fyzická adresa: Light House, Ilkantie 4, Haaga, Helsinki F, FINLAND
Otevře externí odkaz v novém okněwfdeaf.org

Česká unie neslyšících
Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1
www.cun.cz

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Hábova 1571, 155 00 Praha 5-Stodůlky
www.asnep.cz

Ruce.cz, Informační portál o světě neslyšících
Kulturní centrum RUCE, Kloboukova 2262, 14800 Praha 4-Chodov
Otevře externí odkaz v novém okněruce.cz

Českomoravská jednota neslyšících
Palackého tř. 120, 612 00 Brno-Královo Pole
www.cmjn.cz

Neslyšící CZ, občanské sdružení
Vratislavova 12/28, Praha 2-Vyšehrad
www.neslysici.cz

Evropské centrum pantomimy neslyšících
Vodova 35, 612 00 Brno
www.ecpn.cz

Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
www.frpsp.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8
www.snncr.cz

Agentura profesního poradenství pro neslyšící
Světova 1051/15, 180 00 Praha 8
http://www.appn.cz/

Organizace lidí s postižením zraku a hluchoslepích

Klub přátel červenobílé hole
Cafourkova 13, 181 00 Praha 8
www.klubpratel.wz.cz

o. s. LORM - Společnost pro hluchoslepé
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
www.lorm.cz

Zrakově postižení
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
ČR Krakovská 21, 110 00 Praha 1
http://www.braillnet.cz/
http://www.sons.cz/

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 7, 612 00 Brno-Královo Pole
Nabízí internetové aplikace pro nevidomé a slabozraké
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://blindfriendly.cz/

Tyfloservis, o. p. s.
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1
Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti.
http://www.tyfloservis.cz/

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 7, 612 00 Brno
Rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým
www.tyflocentrum.cz

Organizace lidí s mentálním postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Karlínské nám. 12/59, 186 03 Praha 8-Karlín
http://www.spmpcr.cz/

Máme otevřeno?, o.s
U Zvonařky 447/14, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Internetový server poskytující komplexní informace o problematice různých forem mentálního postižení a autismu
www.dobromysl.cz

                          

Organizace lidí s tělesným postižením

Svaz paraplegiků, o.s.
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
www.czepa.cz

Centrum Paraple o.p.s.
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
Centrum Paraple provozuje Svaz paraplegiků, o.s.
www.paraple.cz

Liga vozíčkářů
Bzenecká 23, 628 00 Brno
Otevře externí odkaz v novém okněwww.ligavozic.cz
Otevře externí odkaz v novém okněvozickar.com

Bez Bariér o.s.
Mikulovská 9, 628 00 Brno
Informace a kontakty pro vozíčkáře
www.bezbarier.cz