Vzdělávací instituce

Vzdělávání obecně

Evropské centrum pro komunitní vzdělávání – ECCE
European Centre for Community Education

Konrad-Zuse-Str. 1, 56075 Koblenz, Deutschland
Evropské centrum pro komunitní vzdělávání (spolek zaměřený na podporu vzdělávání k jednotné Evropě) Fráni Šrámka 3 709 00 Ostrava - Mariánské Hory „Komunitní vzdělávání“ v pojetí ECCE zahrnuje sociální práci, komunitní práci, práci s dětmi a mládeží, práci s osobami se znevýhodněním, i další výchovné a vzdělávací aktivity.
www.ecce-net.eu

Ústav pro informace ve vzdělávání

Senovážné náměstí 26, 110 06 Praha 1
www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický

Novodvorská 1010/14 , 142 01 Praha 4
m.j. RVP
Metodický portál je součástí projektu Metodika II.
www.vuppraha.cz

Výzkumný ústav pedagogický a Národní ústav odborného vzdělávání
Otevře externí odkaz v novém okněrvp.cz

Vzdělávání mládeže

Národní informační centrum pro mládež

Národního institutu dětí a mládeže MŠMT
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
www.icm.cz

Národní institut dětí a mládeže

Sámova 3, 101 00 Praha 10
Zájmové a neformální vzdělávání
www.nidm.cz

Vzdělávání dospělých

Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6, 102 00, Praha 10
Celoživotní vzdělávání – i praktické
www.nuov.cz

Národní institut pro další vzdělávání

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Jarov + 13 krajských pracovišť
Další vzdělávání učitelů
www.nidv.cz

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2
www.aivd.cz

Vzdělávání v muzeích a muzeích umění obecně

The International Society of Education through Art, a non-governmental organization of UNESCO INSEA mezinárodní organizace pro výchovu uměním UNESCO
www.insea.org

Česká sekce INSEA
Czech Section of INSEA

Katedra výtvarné výchovy UK PedF, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
casopis.eduart.cz

GEM office

54 Balmoral Road, Gillingham, Kent, ME7 4PG UK
Skupina pro vzdělávání v muzeích (GB) podporuje vzdělávání jako základní funkci muzea
www.gem.org.uk