Profesní sdružení

CECA - Výbor pro vzdělávání a kulturní akce
CECA - Committee for Education and Cultural Action

http://ceca.icom.museum/

Koordinátorka pro Evropu:

Marie-Clarté O’Neill
Professor at Institut national du patrimoine
Professor of museology and museum education at Ecole du Louvre

19 rue de Marignan, 75008 Paris, France
Telefon: 33/ 1 42 25 37 22
carneillnoos.fr

Národní korespondent:

PhDr. Jan Dolák
Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Filosofické fakulty MU

Adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Sídlo: Moravské náměstí 754/13, Veveří, Brno
Telefon: 549 49 3470
dolakphil.muni.cz

ICOM – Mezinárodní rada muzeí
ICOM – The International Council of Museums

Generální sekretariát:

Maison de l'Unesco 1, rue Miollis, 75732 Paris cedex 15, France
Tel: +33 (0) 1 47 34 05 00 Fax: +33 (0) 1 43 06 78 62
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://icom.museum/ Český výbor ICOM http://www.cz-icom.cz/

Prezident:

PhDr. Zuzana Strnadová
Muzeum hlavního města Prahy
Kozna 1
110 00 Praha
Czech Republic
Phone :+420 224 223 696
Fax :+420 224 214 306 strnadovamuzeumprahy.cz

Sekretariát Českého výboru ICOM:

RNDr. Růžena Gregorová
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, 659 37 Brno
Telefon: 420 5 4221 0493
Fax :+420 5 4221 0493 icommzm.cz

HANDS ON! International - Association of Children's Museums
HANDS ON! International – Asociace dětských muzeí

Operative Office:

via Matteo Bandello, 16 20123 Milano - Italy

Tel. 0039 02 49 81 980 Fax: 0039 02 43 99 34 66
Email: secretariathands-on-international.net
http://www.hands-on-international.net/