Metodická centra MK ČR

Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy
Oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7
Tel.: 257 085 446, fax: 233 371 867, e-mail: cesmkcr.cz

Metodické centrum konzervace
Technické muzeum v Brně
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
Tel.: 541 421 452, fax: 541 214 418, e-mail: mcktechnicalmuseum.cz
www.technicalmuseum.cz

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění
Národní galerie v Praze
Adresa: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
Tel.: 224 301 812, fax: 224 301 194, e-mail: mcgaleriengprague.cz
www.mc-galerie.cz

Centrum pro informační technologie v muzejnictví
Moravské zemské muzeum
Adresa: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 533 435 267, fax: 542 212 792, e-mail: citemcitem.cz
www.citem.cz

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum
Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Tel.: 224 497 373, fax: 224 497 177,
www.emuzeum.cz

Centrum nových strategií prezentace a recepce vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu
Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně,
Moravské náměstí 1a, Brno
Tel.: 532 169 322, Otevře externí odkaz v novém okněwww.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/cens

Metodické centrum pro muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

Palackého 147

756 01  Rožnov pod Radhoštěm

571 757 112, Otevře externí odkaz v novém okněwww.mcmuzeavprirode.cz

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů

Národní muzeum – České muzeum hudby

Karmelitská 2, 118 00 Praha 1
www.mcmi.cz
mcminm.cz