Dobrovolníci

Pilotní projekt „Dobrovolníci v Moravském zemském muzeu“ hledá možnosti zapojení dobrovolníků v oblasti kultury z muzejně pedagogického hlediska. MCMP spolupracuje s dobrovolníky od roku 2011.

Obsah

Proč se stát dobrovolníkem?

 • protože se chcete celoživotně vzdělávat
 • protože chcete uplatnit své znalosti
 • protože se chcete věnovat svým zájmům
 • protože máte volný čas, který chcete aktivně trávit prospěšnou prací
 • protože se zajímáte o kulturní dědictví
 • protože chcete získat nové přátele, vyzkoušet si něco nového
 • protože potřebujete rozvíjet sociální dovednosti, získávat nové zážitky

Pro koho je dobrovolnictví v MZM určeno?

 • pro studenty SŠ nebo VŠ usilující o praxi
 • pro lidi výdělečně činné nebo nezaměstnané
 • pro aktivní seniory zajímající se o kulturu
 • pro osoby se zdravotním postižením

Do kterých odborných oddělení MZM se můžete zapojit?

 • Historické oddělení
 • Archeologický ústav
 • Numismatické oddělení
 • Oddělení dějin hudby
 • Oddělení dějin divadla
 • Oddělení dějin literatury
 • Geologicko-paleontologické oddělení
 • Mineralogicko-petrografické oddělení
 • Ústav Anthropos
 • Oddělení pro historii biologických věd
 • Etnografický ústav
 • Hydrobiologická laboratoř
 • Entomologické oddělení
 • Zoologické oddělení
 • Botanické oddělení
 • Dětské muzeum
 • Metodické centrum muzejní pedagogiky

Čemu se můžete věnovat?

 • můžete si zvolit druh činnosti podle svých znalostí a zkušeností, zájmů, motivace a časových možnostech
 • můžete se věnovat lektorování ve zvoleném oboru, vybraném dnu
 • můžete asistovat u kurátorských prací
 • můžete pomáhat při organizaci doprovodných programů apod.
 • Kolik času v muzeu jako dobrovolníci strávíte?
 • můžete pracovat krátkodobě – cca 5 týdnů, dle domluvy s koordinátorem dobrovolníků
 • můžete spolupracovat dlouhodobě – např. ¼ roku 4 hodiny týdně

Co získáte?

 • pracovní zkušenost ve velké uznávané instituci
 • reference do CV
 • volný vstup na programy a výstavy MZM během spolupráce
 • zvláštní akce (exkurze, prohlídky apod.), které pro vás a vaše kolegy dobrovolníky připravujeme
 • hřejivý pocit z dobře vykonané práce a efektivně stráveného času

Co můžete očekávat?

 • pokusíme se vám vyjít vstříc při hledání práce, která by pro vás byla obohacující a odpovídala vašim znalostem, zkušenostem a schopnostem - ne vždy to ale bude bohužel možné
 • poskytneme zaškolení, podporu a pravidelnou zpětnou vazbu adekvátní povaze vaší práce
 • koordinátor dobrovolníků a supervizor vám budou k dispozici při pracovní adaptaci, komunikaci s kolegy a řešení případných problémů

Co očekáváme od vás?

 • odpovědný přístup ke svěřené práci
 • dodržování pracovního režimu, na kterém se dohodnete s vaším supervizorem
 • respektování vnitřních směrnic MZM, o kterých budete informováni
 • právní bezúhonnost (v některých případech budeme vyžadovat výpis z rejstříku trestů)

Co udělat pro to, abyste se mohli stát dobrovolníkem v MZM?

 • napište koordinátorovi dobrovolníků Mgr. Tomášovi Drobnému na adresu Otevře okno pro odeslaní e-mailutdrobnymzm.cz
 • telefonujte na čísla: +420 515 910 415, GSM: +420 606 033 171, kde je vám k dispozici koordinátor dobrovolníků Mgr. Tomáš Drobný