27.09.2022 14:20

Den seniorů v Moravském zemském muzeu 2022

30. 9. 2022


11. Den seniorů v Moravském zemském muzeu se uskutečnil 30. září 2022 v Paláci šlechtičen.

Úvodní částí programu pro seniory byla komentovaná prohlídka nové stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času vedená paní magistrou Věrou Colledani, po které následovalo předvedení tradičního lidového řemesla drátování.

Pracovištěm konzervátorské etnografické dílny nás dopoledne provedla Karolína Macháčková. Společně s paní Věrou Studenou, která je mistrem tradiční rukodělné výroby si návštěvníci mohli až do odpoledních hodin vyzkoušet techniku drátování. Drátenictví na Slovensku bylo zapsáno v roce 2019 na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Součástí odpoledního bloku programu byla projekce filmů o návrhu kulturních statků na zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 

Návštěvníci Dne seniorů mohli zdarma navštívit také novou expozici Loutkářské umění.

letáček programu Initiates file downloadzde

Program Dne seniorů v Moravském zemském muzeu 2022

9.30 hod komentovaná prohlídka nové stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času (PhDr. Hana Dvořáková, Mgr. Věra Colledani)

10.45 hod předvedení tradičního lidového řemesla - drátování (Věra Studená)

11.30 hod prohlídka konzervátorské etnografické dílny (Karolína Macháčková)

14.00 hod projekce filmů o návrhu kulturních statků na zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO (PhDr. Hana Dvořáková)

15.00 hod předvedení tradičního lidového řemesla – drátování (Věra Studená)