01.10.2021 11:30

Den seniorů v Moravském zemském muzeu 2021

MĚSTEM BRNEM PO STEZKÁCH KULTURY, SVOBODY A VÍRY


1. října 2021 jsme se vydali na komentovanou procházku místy spjatými s básníky Zdeňkem Rotreklem, Janem Zahradníčkem, filozofkou Boženou Komárkovou a dalšími osobnostmi.

Komentovanou procházkou s veršemi Jana Zahradníčka a Zdeňka Rotrekla jsme putovali s hercem činohry Národního divadla Brno Michalem Bumbálkem a členem divadelního souboru BuranTeatr Lukášem Riegerem.

Prošli jsme Uličkou Václava Havla, u Divadla Husa na provázku jseme zmínili osobnost Prof. JUDr. Vladimíra Čermáka (1929-2004), českého právníka, soudce Ústavního soudu, filozofa, politologa. S režisérem Petrem Oslzlým spolupracoval v roce 1988 na scénickém časopisu Rozrazil. Je autorem divadelní hry Hostina filozofů, kterou také nastudovalo Divadlo Husa na provázku.

Dalšími zastaveními komentované procházky byla pamětní deska připomínajícící nejvýznamnější skladbu Jana Zahradníčka (1905-1960) Znamení moci, Lavička Václava Havla, pamětní místo věnované Janu Zahradníčkovi a dalším obětem nesvobody 1948-1989 sochaře Jana Šimka. Zastavili jsme se u pamětní desky redakce Akordu na Starobrněnské ulici, pohledem na Pekařskou ulici, kde se odehrávaly nezávislé filozofické semináře, jsme si připomněli filozofku Boženu Komárkovou (1903-1997), která byla za členství v odbojové organizaci Obrana národa zatčena gestapem a odsouzena na 12 let káznice. Ve třetím odboji se zabývala lidskými právy, byla první signatářkou Charty 77 v Brně a stala se morální autoritou brněnského disentu.

Ve vstupní hale dnešního Ústavního soudu jsme vzpomenuli na Proces se Zelenou internacionálou, jeden z vykonstruovaných monstrprocesů v komunistickém Československu proti katolické inteligenci, jež se odehrávaly v první polovině 50. let 20. století.

Vycházku jsme zakončili na Údolní ulici vzpomínkou na Zdeňka Rotrekla (1920-2013) českého básníka, spisovatele, esejistu, kritika, publicistu, literárního historika a scénáristu, v místě kde stál jeho rodný dům