Práce se seniory

Pilotní projekty zaměřené na hledání cest k zpřístupnění a zatraktivnění muzeí a muzejních sbírek starší generaci, podporu zapojení starších osob do kulturních aktivit, dostupnost kulturních akcí, památek a dalších kulturních a duchovních hodnot a podporu vzdělávacích aktivit pro seniory v kulturních institucích.