Práce s návštěvníky s hendikepem v kulturních institucích

Tematicky zaměřené edukační pilotní projekty s dětmi, mládeží i dospělými se zdravotním postižením hledají a ověřují metody muzejně pedagogické práce, jsou završeny metodickými výstupy.

<< < 1 2 3 4 > >>