Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek nakládá s osobními údaji uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR).

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, pokud to není třeba k naplnění právních předpisů. Provozovatel s těmito údaji nakládá plně v souladu s výše uvedenými platnými právními předpisy.

Pokud si uživatel přeje opravit nebo smazat osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat prostřednictvím kontaktních údajů na tomto webu.