15.11.2023 10:50

Základní statistické údaje o kultuře v České republice za rok 2022

čtyřdílná publikace NIPOS


<article class="post-54883 post type-post status-publish format-standard hentry category-pro-media" id="post-54883">Začátkem listopadu vyšla čtyřdílná publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice, kterou každoročně vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Podle zveřejněných dat za rok 2022 návštěvnost kulturních zařízení meziročně vzrostla, stále však zůstala pod úrovní roku 2019 před vypuknutím pandemie. Nejhůře se z pandemie vzpamatovávají divadla, nejlépe pak subjekty působící v kulturním dědictví a velká hudební tělesa (orchestry a sbory).

Podle nově zveřejněné statistiky NIPOS nepřesáhla návštěvnost kulturních zařízení v prvním post-pandemickém roce 2022 v žádné ze sledovaných oblastí devadesátiprocentní hranici hodnot roku 2019. Stále tedy nelze hovořit o obnovení návštěvnosti kultury v plné míře. Nejvíce se před-covidovým hodnotám přiblížila návštěvnost koncertů velkých hudebních orchestrů a sborů, která v přepočtu na jeden subjekt dosáhla 88% hodnot roku 2019. Lehce nad osmdesátiprocentní hranicí před-covidových hodnot se pohybovala návštěvnost památek (82 %) a muzejních institucí (81 %).

Naopak velmi pozvolna se návštěvníci vraceli do divadelních hledišť. V přepočtu na jeden subjekt dosáhla návštěvnost divadel pouze 63% hodnot roku 2019, což je ze sledovaných oblastí největší propad ve srovnání s před-pandemickými hodnotami. Na druhou stranu v meziročním srovnání dosáhla divadla v roce 2022 nejvyššího nárůstu – o 76 % více návštěvníků na jeden subjekt než v roce 2021.

 „To může být dáno tím, že, divadla byla pandemií postižena nejvíce ze všech oblastí. Zatímco památky či knihovny mohli lidé v omezené míře během pandemie navštěvovat, divadla zůstala obvykle zcela zavřená. Proto je sice meziroční nárůst vyšší než u ostatních oblastí, ale ve srovnání s rokem 2019 je oživení stále nedostatečné. Někteří lidé si možná odvykli chodit na divadlo,“ upřesňuje Milan Dedera z Centra informací a statistik kultury NIPOS.

Meziročně vzrostla výrazně také návštěvnost muzeí a galerií (o 71 % na jeden subjekt) a výstavních síní (o 68 % na jeden subjekt).

Podrobné statistické informace ze statistických šetření NIPOS za rok 2022 přináší publikace Základní statistické údaje o kultuře v České republice, která je ke stažení na webu statistikakultury.cz.

</article>