26.08.2022 15:00

SCHVÁLENÍ NOVÉ DEFINICE MUZEA

24. 8. 2022


Ve středu 24. 8. 2022 byla na mimořádném zasedání ICOM schválena poměrem 90% hlasů přítomných nová definice muzea:
„Muzeum je nevýdělečná (non-for-profit), permanentní instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost. Fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit, nabízejí rozličné podněty pro vzdělání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí.“

WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE ICOM PRAGUE 2022

VÍCE INFORMACÍ ZDE