08.02.2024 10:47

Muzeum škole - škola muzeu

25. 3. 2024


Dvanácté setkání pracovní skupiny pro spolupráci mezi muzejními a galerijními institucemi a školami, která již sedmým rokem participuje na profesním rozvoji členské základny Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Jednodenní akce proběhne jako krátká přednáška a praktické semináře pro členy komise a další zájemce, které tato problematika zajímá, chtějí o ní diskutovat, nahlížet na různé přístupy, sdílet praktické zkušenosti.

Setkání zaměřené tentokráte na téma edukace v místech paměti 20. století se uskuteční v pondělí 25. 3. 2024 od 10.00 – 15.30Památníku ticha, Bubenská 177/8b, Praha 7 – Bubny.  Účastnický poplatek 100,- Kč (zahrnuje drobné občerstvení). Přihlášky zasílejte na kralova@muzeum-melnik.cz do 18. 3. 2024. Akce je limitována počtem účastníků, velmi děkujeme za včasné přihlášení.  Na setkání s Vámi se opět těší Iva Vachková a Jitka Králová

Přihlášku najdete zde