30.08.2023 12:58

Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI

24.–25. října 2023 / Nová budova Národního muzea / Praha


Strategie, trendy, vize a nové pohledy / Strategies, Trends, Visions and New Perspectives

Pozvánka / Invitation 

1. cirkulář přihlášek (do 31. srpna 2023) / 1st circular of application (until 31st August 2023


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
, ve spolupráci s Národním muzeem, Český komitétem Modrého štítu a dalšími partnery připravuje na podzimní dny tematicky ucelenou mezinárodní konferenci s názvem Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI. V pořadí již šestý ročník akce tentokrát s podtitulem Strategie, trendy, vize a nové pohledy proběhne ve dnech 24.–25. října 2023 v prostorách Nové budovy Národního muzea. Konference se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury.

Setkání pracovníků muzeí a galerií, pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních institucí i jejich zřizovatelů naváže na předešlé ročníky, které se konaly v letech 2002, 2005, 2009, 2013 a 2016. Konference by měla opět zdůraznit, zda a jak jsme se za uplynulé období posunuli, kam směřuje obor muzejnictví, jak reaguje na celosvětový vývoj, jak nás ovlivňují přicházející změny, jaké jsou podmínky pro každodenní muzejní praxi, jak se proměňuje náš přístup k návštěvníkům, jak se vyvíjí role muzeí ve společnosti, atd. Cílem je sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, představit nové strategie, trendy, pohledy a vize, umožnit srovnání rozličných názorů na fungování muzejní komunity a poskytnout prostor k tolik potřebné diskuzi.

Vycházíme z osvědčeného postupu z minulých let, a proto Vás oslovujeme ve fázi přípravy konference, abyste sami určili její obsahovou náplň a aby tak přímo reagovala na Vaše potřeby. V ONLINE PŘIHLÁŠCE uveďte konkrétní otázky nebo tematické okruhy, které jsou pro Vás aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat, nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. Vaše reakce mohou významně ovlivnit podobu akce, jejíž průběh bude podobný jako v předchozích ročnících.

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut. Přednášející žádáme o dodání názvu přednášky, stručných tezí příspěvku (max. 5 řádků textu) a krátkého profesního životopisu (max. 5 řádků textu) v rámci 1. cirkuláře.

Tematické bloky:

1. Kulturní a přírodní dědictví a role muzeí

2. Nástroje a předpoklady k rozvoji

3. Z pohledu vědy a výzkumu

4. Nové trendy prezentace a interpretace

5. Ochrana kulturního a přírodního dědictví (tento blok je připravován ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu)

Veškeré informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na http://www.cz-museums.cz.

ONLINE PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA KONFERENCE / ONLINE APPLICATION FORM