08.01.2024 09:43

Edukátor/edukátorka v kultuře

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace


Zámecké náměstí 27/9, 695 01 Hodonín 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Masarykovo muzeum v Hodoníně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

 

Edukátor/edukátorka v kultuře

 

Místo výkonu práce: 

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín

 

Nástup: 1. 2. 2024 nebo dle dohody

 

 

Požadujeme:

    • vysokoškolské vzdělání nejlépe pedagogické a muzeologické

    • dobrá orientace v humanitních oborech historie, etnografie, archeologie

    • organizační schopnosti, schopnost vedení kolektivu, iniciativa, samostatnost

    • zkušenost s tvorbou a realizací programů pro různé věkové, školní, zájmové a sociální skupiny

    • kurzy pedagogického zaměření a základní orientace v platných Rámcových vzdělávacích plánech pro MŠ a ZŠ výhodou

    • zkušenost s chodem muzejní instituce výhodou

    • znalost nejméně jednoho světového jazyka

    • řidičský průkaz sk. B výhodou

 

Pracovní náplň stanovená dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Edukátor v kultuře, 11. platová třída:

 

1. Zpracování samostatné koncepce vzdělávací činnosti instituce v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví.

 

3. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v návaznosti na rámcový vzdělávací program a školní vzdělávací programy včetně jejich vyhodnocování a vedení odborných praxí pro studenty středních škol.

 

4. Tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví pro skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

5. Tvorba a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného a nehmotného kulturního dědictví spadajících do širokého rámce neformálního a formálního vzdělávání pro nejrůznější cílové skupiny.

 

Součástí pracovní náplně je také:

Příprava a tvorba didaktických materiálů ke stálé expozici, výstavám, edukačním a muzejním programům.

Komunikace se školami a dalšími cílovými skupinami.

Zprostředkování informací prostřednictvím různých webových platforem a sociálních sítí.

Příprava dotačních žádostí a realizace projektů v oblasti vzdělávání či spolupráce na nich.

 

 

Nabízíme:

    • pracovní úvazek 1,0, pracovní poměr na dobu určitou v trvání 1 roku se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce a možností změny na dobu neurčitou

    • odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 11, platový stupeň dle započitatelné praxe od 26 600 Kč, po uplynutí zkušební doby nárok na osobní příplatek

    • 5 týdnů dovolené, stravenky, členství v AMG

 

 

Přihláška musí obsahovat:

 

Strukturovaný životopis

 

Kopie dokladu o dosaženém vzdělání

 

Osobní portfolio s ukázkami vlastních aktivit 

 

Návrh scénáře edukačního programu ke stálé expozici Masarykova muzea v Hodoníně T. G. Masaryk a rodný kraj, cílová skupina: 8. a 9. ročník ZŠ, délka programu 45 minut

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Sýkorová

tel.: 518 351 834, 724 533 710

 

Nabídky s profesním životopisem zasílejte nejpozději do 8. 1. 2024 e-mailovou adresu: masarykovomuzeummasaryk.info. Zprávu označte v předmětu: „výběrové řízení – muzejní edukátor"