Státní správa

Ministerstva

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněwww.mkcr.cz/granty-a-dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněwww.msmt.cz/dotacni-programy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněwww.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace

Kraje

Magistrát hl. m. Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Otevře externí odkaz v novém okněmagistrat.praha-mesto.cz/Dotace-a-granty

Středočeský kraj - Krajský úřad

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Otevře externí odkaz v novém oknědotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-stredocesky.cz/portal/krajsky-urad/

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88, 36021 Karlovy Vary
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

P.O. BOX 313
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Otevře externí odkaz v novém okněwww.plzensky-kraj.cz

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-ustecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Otevře externí odkaz v novém okněregionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Otevře externí odkaz v novém oknědotace.kr-kralovehradecky.cz/

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.pardubickykraj.cz

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Otevře externí odkaz v novém okněextranet.kr-vysocina.cz
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-vysocina.cz

Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava
Otevře externí odkaz v novém okněverejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-zlinsky.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

poštovní adresa:
P.O. BOX 313
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kr-plzensky.cz

Města a obce

Magistrát města Pardubic

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.mesto-pardubice.cz

Magistrát města Plzně

Adresa nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
Otevře externí odkaz v novém okněwww.plzen.eu

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice
Otevře externí odkaz v novém okněwww.c-budejovice.cz

Statutární město Brno

Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1
601 67 Brno
Otevře externí odkaz v novém okněwww2.brno.cz

Městský úřad Šumperk

Náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk
Otevře externí odkaz v novém okněwww.sumperk.cz