Nadace

Nadace víceoborové

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Vodičkova 17, 110 00 Praha 1

Posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa, přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých vysokých školách, zejména pražských.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.hlavkovanadace.cz

Nadace České spořitelny

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Posláním je podpora projektů v oblasti kultury, vzdělání a vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacecs.cz

Nadace Občanského fóra

Hálkova 2, 120 00 Praha 2

Grantové programy Opomíjené památky a Památky a zdraví.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceof.cz

Nadace Sophia

Brno Business Park, budova B
Londýnské nám. 2, 639 00 Brno

Zaměření zejména na podporu vzdělávacích akcí, seminářů a školení a podporu vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti a poskytování grantů.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacesophia.cz

Nadace umění pro zdraví

Jilská 14, Praha 1

Zaměření na zlepšení prostředí zdravotnických a sociálních zařízení.

Nadace Nova

Kříženeckého náměstí 1078/5, 152 00 Praha 5

Zaměření nespecifikováno.
Otevře externí odkaz v novém oknětv.nova.cz

Purkyňova nadace

Slatina č.p. 11, 410 02 Lovosice 2

Zaměřením je humanitární činnost, ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a přírodního a životního prostředí.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.purknadace.cz

Nadace T-SOFT ETERNITY

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka

Zaměření na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci.
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.tsoft.cz/nadace-eternity

Nadace Cesta

U Černé věže 12, 370 01 České Budějovice

Doručovací adresa:
Nemanická 14, 370 10 České Budějovice

Posláním Nadace Cesta je podpora právnických a fyzických osob za účelem realizace obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sociální, školské a sportovní.
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.nadacecesta.cz/

Nadace environmentální

Nadace Partnerství

Údolní 33, 602 00 Brno

Zaměření na ekologii a životní prostředí.
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.nadacepartnerstvi.cz/

Nadace Zdraví pro Moravu

Na Doubkové 2023/6, 150 00 Praha 5

Korespondenční adresa: PO BOX 460, 660 60 Brno

Zaměření na zdravý životní způsob.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacezdravi.cz

Nadace Dřevo pro život

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6

(Fakulta lesnická a environmentální, ČZU Praha) Zaměření na lesní hospodářství, životní prostředí a využití dřeva.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.drevoprozivot.cz

Nadace Partnerství

Údolní 33, 602 00 Brno

Zaměření na životní prostředí.

Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacepartnerstvi.cz

Nadace sociální

Konto Bariéry – Nadace Charty 77

Melantrichova 5
110 00 Praha 1

Zaměření na handicapované.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.kontobariery.cz

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Voršilská 10, 110 00 Praha 1

Zaměření na podporu studentů VŠ, pomoc lidem v těžké životní situaci, sociálním zařízením pro seniory.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.vize.cz

Nadace VIA

Jeleni 195/9, 118 00 Praha 1

Zaměření na podporu místních iniciativ a neziskových organizací.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacevia.cz

Nadace Naše dítě

Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8

Zaměření zejména na pomoc handicapovaným a týraným dětem.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nasedite.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Senovážné nám. 2, Praha 1

Záměrem je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací směrované ke zdravotně postiženým, opuštěným dětem a seniorům.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.vdv.cz

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti

Jelení 196/15, 118 00 Praha 1

Podporuje projekty nestátních neziskových organizací zaměřené na rozvoj lidských práv a občanské společnosti, romskou integraci a programy pro děti a mládež.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nros.cz

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1

Podpora projektů zejména na pomoc seniorům, Domům na půl cesty a jejich klientům.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.krasapomoci.cz

Nadace pro rozvoj vzdělání

Anežská 10, 110 00 Praha 1

Zaměření na podporu dětí s handicapem a studentů VŠ.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceprovzdelani.cz

Nadace Leontinka
BP Avenir

Radlická 714/113, 158 00 Praha 5

Zaměření na děti a mládež s poruchami zraku.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceleontinka.cz/

Nadace DUHA

Českolipská 621, 190 00 Praha 9

Zaměření na integraci osob s mentálním postižením.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.spolecnostduha.cz

Nadace VINCI v České republice

Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Zaměření na rozvoj občanské společnosti v nejširším rozsahu.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacevinci.cz

Nadace Brücke/Most na podporu česko-německého porozumění a spolupráce

Reinhold-Becker-Strasse 5, 01277 Dresden, Německo

Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, ČR

Zaměření na aktivní kulturní česko-německou spolupráci.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.bruecke-most-stiftung.de

Nadace Senio

Dlouhá 325, 390 01 Tábor

Zaměření zejména na internetovou gramotnost seniorů a provoz webu Senio.cz.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.senio.cz

Nadace pro vědu, kulturu a památky

Nadace Tomáše Bati

Gahurova 292, 760 01 Zlín

Zaměření zejména vědu a výzkum s výsledky přímo či nepřímo využitelnými v praxi.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.batova-vila.cz

Nadace Leoše Janáčka

Krkoškova 45a, 613 00 Brno

V popředí zájmu Nadace Leoše Janáčka je vznik odborně fundovaných studií a péče o výchovu a růst mladých interpretů.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.janacek-nadace.cz

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Zámek č.p. 59, 381 01 Český Krumlov

Zaměření na památky, historii divadla a kultury, zejména barokní.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.castle.ckrumlov.cz

Nadace Arbor vitae
Arbor vitae societas

Jaselská 3/ 346, 160 00 Praha 6

Zaměření na podporu současného a etnického umění, vydávání literatury k umění se vážící, podporu tvorby audiovizuálních nosičů a dokumentárních filmů, pořádání výstav a přehlídek tvorby, podpory domácích a zahraničních stipendistů v jednotlivých uměleckých oborech.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.arborvitae.eu

Nadace český barok

V Ladech 11, 149 00 Praha 4

Hlavní činností nadace je záchrana barokních památek v ČR.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.barok.cz

Nadace Okřídlené kolo

Kojetínská 56, 751 52 Přerov

Zaměřuje se na historické železnice a kolejová vozidla.
Otevře externí odkaz v novém okněnok.webnode.cz

Nadace s regionálním zaměřením

Nadace Preciosa

Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

Kancelář: Průmyslová 18 466 67 Jablonec nad Nisou Zaměření na severočeský region.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.preciosa.com

Komunitní nadace Konabo

Zámecká 42, 398 11 Protivín

Zaměření na Blanicko-Otavský region.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.konabo.cz

Nadace Škola hrou

Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7

Podporuje aktivity pro volný čas dětí a seniorů v Libereckém kraji.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nsh.cz

Nadace Preciosa

Opletalova 17, 466 67 Jablonec nad Nisou

Fond podporuje zdraví, sport a tělovýchovu, vědu a výzkum, kulturu a umění, vzdělávání a ekologii v severovýchodních Čechách.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa

Nadace EURONISA

Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1

Podporuje aktivity sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací na území české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku).
Otevře externí odkaz v novém okněwww.euronisa.cz

Komunitní nadace Euroregionu Labe

Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem

Působnost v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.
Otevře externí odkaz v novém okněkomunitninadace.cz

Nadace LANDEK Ostrava

Prokešovo nám. 6 728 30 Ostrava - Moravská Ostrava

Zaměření na historii hornictví, zejména v Ostravsko-karvinském revíru.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadace-landek.cz

Nadace OKD

Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava

Zaměření hlavně rozvoj moravskoslezského regionu, zejména životního prostředí, vzdělání, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, kultury i hornických tradic.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadaceokd.cz

Nadace Děti - kultura – sport

Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště

Zaměření na široké spektrum vzdělávacích a humanitárních aktivit ve Zlínském kraji.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.nadacedks.cz

Nadace Jana Pivečky

Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín

Zaměření na Zlínský region.
Otevře externí odkaz v novém okněwww.pivecka.cz