Evropská unie

Národní orgán pro koordinaci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení a koordinace NSRR, Samostatné oddělení publicity EU a Oddělení vzdělávání NSRR

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Národní orgán pro koordinaci (NOK) je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v České republice financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které bylo ustanoveno centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007–2013.

Otevře externí odkaz v novém okněwww.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy je prostředníkem pro poskytování finančních prostředků EU ve svěřených oblastech, koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce, realizace Programu celoživotního učení.

Otevře externí odkaz v novém okněwww.naep.cz/

Zastoupení Evropské komise v České republice

Evropský dům
Jungmannova 24,110 00 Praha 1
Poštovní adresa:
P.O.Box 811, 111 21 Praha 1

Otevře externí odkaz v novém okněec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm
Otevře externí odkaz v novém okněec.europa.eu/ceskarepublika/granty_cs.htm

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4, 110 00  Praha 1

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů (např. ERASMUS, Norské fondy). Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a MŠMT.

Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.dzs.cz/cz/o-dzs/
Otevře externí odkaz v novém okněhttp://www.dzs.cz/cz/programy-dzs/