Vývojová neuropsychologie

Autoři: Procházka Roman , Orel Miroslav
Vydavatel: Grada, místo a rok vydání: Praha - 2021
ISBN: 9788027130801
Kategorie: psychologie , obecná pedagogika , speciální pedagogika

Publikace je primárně určena studentům a absolventům oborů, jako je psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, medicína aj. Autoři v knize přinášejí poznatky z oboru neuropsychologie – tedy oblasti klinické psychologie, která se zabývá souvislostmi mezi centrální nervovou soustavou (zejména mozkem) a psychikou člověka. Skládá se ze 3 částí. Zarámování kontextu, zde je zmíněno kam přesně zapadá neuropsychologie jako věda a jsou zde také popsány základní vývojové etapy lidského života. Druhá pojednává o neuronech a mozku, třetí se zabývá psychikou a jejími dílčími oblastmi.

Klíčová slova: neuropsychologie, neurovědy, vývojová psychologie

knihovna MCMP

Zpět