Úvod do studia dramatické výchovy

Autor: Machková Eva
Vydavatel: NIPOS , místo a rok vydání: Praha - 2007
ISBN: 978-80-7068-207-4
Kategorie: muzejní a galerijní animace

Teorie dramatické výchovy a její využití ve výuce.

knihovna MCMP

Zpět