Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola a zkušenosti z programu Brána muzea otevřená 4.-5. března 2003

Acta Musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Autor:
Vydavatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně , místo a rok vydání: - 2003
ISBN: 0862-8548
Kategorie: školy

knihovna MCMP

Zpět