Pedagogický slovník

Autoři: Průcha Jan , Walterová Eliška , Mareš Jiří
Vydavatel: Portál, místo a rok vydání: Praha - 2013
ISBN: 9788026204039
Kategorie: školy , obecná pedagogika , speciální pedagogika

7., aktualizované a rozšířené vydání

Tato kniha je určena učitelům a ředitelům škol, ale také studentům a doktorandům oboru učitelství, psychologie a pomáhajícím profesím, pracovníkům školské správy, politikům, ale také zájemcům ze širší veřejnosti. Slovník podává výklad termínů z pedagogiky, termínů spojených s reáliemi tohoto oboru, a také osvětluje definice pedagogických institucí. Obsahuje doplňující přehled českých a zahraničních slovníků a encyklopedií.

Klíčová slova: didaktické metody, vzdělávací systém, vývojová psychologie

knihovna MCMP

Zpět