Obecná didaktika – vybraná témata

Autor: Janiš Karel
Vydavatel: Gaudeamus , místo a rok vydání: Olomouc - 2010
ISBN: 978-80-7435-047-4
Kategorie: obecná pedagogika

Úvod do didaktiky, vzdělávací koncepce, cíl výuky, obsah učiva, didaktické zásady, typy výuky, metody výuky, didaktické prostředky….

knihovna MCMP

Zpět